! ! ! Příspěvky ! ! !

Datum: 16. 3. 2020

Členské příspěvky za březen se platí v duben už se neplatí.