Broušení bruslí

Datum: 6. 12. 2020

Broušení bruslí bude probíhat vždy ve čtvrtek po tréninku. Kdo bude chtít nabrousit brusle mimo tento stanovený čtvrteční termín, je možné se s p.Piechou domluvit individuálně dle jeho časových možností. Takovéto broušení mimo termín bude za poplatek ve výši 50,-Kč.
Broušení ve čtvrtek probíhá pod záštitou klubu Vítkovice Ridera a je bez poplatku.