DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Datum: 4. 10. 2020

Vláda s účinností od 5. do 18. 10. „omezuje sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy."
Takže veškeré tréninky běží, ale bez rodičů v hledišti. V případě přípravky a 3. třídy je povoleno umožnit rodičům pomoc dětem při oblékání a zavazování bruslí s tím, že všichni rodiče musí mít roušky a v prostorách stadionu se mohou zdržet jen po nezbytně nutnou dobu před začátkem tréninku a po jeho skončení. Během tréninku je přítomnost rodičů v hledišti nebo u ledové plochy zakázána.