Klubové focení pro sezónu 2020/2021

Datum: 23. 9. 2020

V pondělí 28.9.2020 od 13 hodin proběhne focení hráčů 5. třídy. Hráči musí být v tento čas převlečení do bílých zápasových dresů a připraveni v šatně! Realizaci bude stejně jako loni provádět p. Ing. Kocourek. Realizační tým pana Kocourka, bude mít po celou dobu focení roušky a budou disponovat svou desinfekcí. V případě, pokud bude mít někdo z dětí příznaky Covid-19, tj. zvýšenou teplotu, kašel, bolesti svalů, hlavy, průjem, zvracení atd. nebo pokud byly děti v kontaktu s někým, kdo tyto příznaky má nebo mají nařízenou karanténu, dále také, pokud byli v kontaktu s člověkem s prokázaným onemocněním Covid-19 či nařízenou karanténou, aby se focení v souvislosti s koronavirovou epidemií neúčastnili! Samozřejmě toto upozornění platí i pro všechny dospělé, kteří se focení zúčastní.