Poplatky červen + červenec

Datum: 10. 6. 2020

Hráči 3. třídy hradí členské příspěvky (červen + červenec) ve výši 700,-Kč (600,-Kč měsíční příspěvek + 100,-Kč suchá příprava).

Dále prosíme rodiče, kteří nemusí platit příspěvky, aby posílali měsíčně 100,-Kč (suchá příprava) v termínu, kdy se platí příspěvky.

PŘÍSPĚVKY SE HRADÍ DO 20. DNE V MĚSÍCI. HRADÍ KAŽDÝ HRÁČ BEZ OHLEDU NA ÚČAST NA TRÉNINKU A DALŠÍCH AKTIVITÁCH.

Číslo účtu je: 6543365433/2010