Příspěvky – změna !!!

Datum: 9. 6. 2020

Informace pro rodiče: Po dohodě s trenéry a vedením klubu je měsíční příspěvek od 1.8.2020 stanoven na 1100 Kč./dítě. Měsíční příspěvek klubu - 1000 Kč , 100 Kč je částka určená na trenéry (p.Valová) suché/atletické přípravy. V případě, že bude částka určená na zajištění trenéra suché přípravy vyšší než vybrané příspěvky, bude tento rozdíl hrazen klubem HCVR. Částka do " FONDU TŘÍDY " ( ovoce na zápasy, dárky apod.) bude stanovena v jednotlivých třídách po dohodě s rodiči hráčů.
Aby se částka nezvyšovala, dovoluji si navrhnout aby suma do " FONDU TŘÍDY " byla 100 kč.
Tím pádem se poslaná částka od srpna u nás nebude měnit. Zůstane 1200 kč.
Číslo účtu : 670100-2201859267/6210