Příspěvky – změna !!!

Datum: 9. 6. 2020

Informace pro rodiče: Po dohodě s trenéry a vedením klubu je měsíční příspěvek od 1.8.2020 stanoven na 1200 Kč./dítě. Měsíční příspěvek klubu - 1000 kč , plus částka do fondu třídy - 200 kč.
Číslo účtu : 670100-2201859267/6210