Pravidla pro účast hráčů a rodičů na trénincích žáků a mládeže

Přehled opatření a podmínek pro účast hráčů a rodičů na trénincích žáků a mládeže ve vnitřních prostorách.

Dle informací Národní sportovní agentury platí v současnosti (k 29. 7. 2021 s výhledem na srpen 2021) pro organizovanou sportovní činnost dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let následující pravidla:

  1. Ve vnitřních sportovištích může sportovat najednou max. 50 osob ve skupině
  2. Šatny a ostatní vnitřní prostory je možno využívat.
  3. Každý účastník sportovní přípravy musí před jejím zahájením prokázat svou bezinfekčnost (OTN – očkování / test / prodělání nemoci v posledních 180 dnech) některým z oficiálně uznávaných způsobů.
  4. Kontrola bezinfekčnosti v případě opakované sportovní činnosti stejných kolektivů sportovců se provádí 1x týdně.
  5. Bez předloženého potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být sportovní činnost v kolektivu umožněna.

 

Na základě výše uvedených opatření HC VÍTKOVICE RIDERA sestavil níže uvedený seznam pravidel pro účast hráčů i rodičů na trénincích žákovských a mládežnických celků ve vnitřních prostorách, platných s účinností od 2. 8. 2021.

Pozn.: Bez dodržení níže uvedených pravidel nebude hráči či rodiči umožněn vstup do vnitřních prostor stadionu a nebude umožněna účast na tréninku.

 

PRAVIDLA PRO ÚČAST HRÁČŮ A RODIČŮ NA TRÉNINCÍCH ŽÁKŮ A MLÁDEŽE
(S PLATNOSTÍ OD 2. 8. 2021)

 

Doklad o bezinfekčnosti

 

Povinnost prokázat při příchodu na stadion na trénink potvrzení o bezinfekčnosti, a to buď:

  • potvrzení o ukončeném očkování proti COVID-19
  • negativní antigenní test ne starší než 72 hodin (pouze z certifikovaného odběrového místa)
  • negativní PCR test ne starší než 7 dní (pouze z certifikovaného odběrového místa)
  • doklad o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech

 

Kontrola dokladů bezinfekčnosti bude probíhat u vstupu do Multifunkční haly, na recepci MFH (prostory OSTRAVAR ARÉNY zůstávají nadále pro rodiče uzavřené, vstup k hlavní ploše nebude umožněn).

 

Pravidla o doložení bezinfekčnosti se týkají jak hráčů, tak také případně rodičů, kteří se chtějí účastnit tréninku ve vnitřních prostorách stadionu (výhradně hlediště).

 

BEZ DOLOŽENÍ BEZINFEKČNOSTI NEBUDE UMOŽNĚN VSTUP DO PROSTOR STADIONU

 

Potvrzení o bezinfekčnosti lze předložit v jakékoli oficiálně akceptovatelné podobě, tzn. v aplikaci Tečka v mobilu, kopii potvrzení z laboratoře v telefonu nebo potvrzení v papírové podobě.

 

HC VÍTKOVICE RIDERA si vyhrazuje právo upravovat a měnit výše popsaná pravidla v návaznosti na případné změny obecně platných opatření.