PŘÍSPĚVKY

ZPŮSOB ÚHRADY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ.

S účinností od 1. 6. 2021 provádějte prosím úhradu členských příspěvků bankovním převodem na níže uvedený účet HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek vedený u České spořitelny. Při zadávání platebního příkazu nezapomeňte uvést variabilní symbol a zprávu pro příjemce. Číslo účtu: 1642775339/0800 Variabilní symbol = datum narození hráčeve tvaru DDMMRRRR (např. 01012010). Zpráva pro příjemce = jméno hráče;třída;měsíc, za který je placeno(např. Josef Novák, 2. třída, září). Příspěvky jsou splatné vždy nejpozději do 20. dne měsícenásledujícího po měsíci, za který jsou hrazeny.