ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ - sezóna 202/2024

Členské příspěvky hradí KAŽDÝ MĚSÍC VŠICHNI BEZ OHLEDU NA ÚČAST NA TRÉNINKU!

Členské příspěvky se hradí v období ZÁŘÍ 2023 - BŘEZEN 2024

Bankovní účet: 2424326003/5500          Výše členských příspěvků: 1400 kc

Variabilní symbol = datum narození hráče ve tvaru DDMMRRRR (např. 01012010)

Zpráva pro příjemce = jméno hráče; třída; měsíc, za který je placeno (např. Josef Novák, přípravka, září)

Žádáme rodiče o dodržování data splatnosti úhrady členských příspěvků, tj. do 20. dne v měsíci.