! ! ! FOCENÍ ! ! !

Datum: 22. 9. 2020

V pondělí 28.9.2020 od 12 hodin proběhne focení hráčů 3. třídy. Hráči musí být v tento čas převlečení do zápasových dresů a připraveni v šatně!  Realizaci bude stejně jako loni provádět p. Ing. Kocourek. Realizační tým pana Kocourka, bude mít po celou dobu focení roušky a budou disponovat svou desinfekcí. V případě, pokud bude mít někdo z dětí příznaky Covid-19, tj. zvýšenou teplotu, kašel, bolesti svalů, hlavy, průjem, zvracení atd. nebo pokud byly děti v kontaktu s někým, kdo tyto příznaky má nebo mají nařízenou karanténu, dále také, pokud byli v kontaktu s člověkem s prokázaným onemocněním Covid-19  či nařízenou karanténou, aby se focení v souvislosti s koronavirovou epidemií neúčastnili! Samozřejmě toto upozornění platí i pro všechny dospělé, kteří se focení zúčastní.